เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้

นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องสมุดของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ตามโครงการ “ปันโอกาส สร้างห้องสมุด 2564” ณ โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน