วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป. อุดรธานี เขต 3 เพื่อศึกษาดูงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา โปรแกรม CCT และการใช้จ่ายเงินกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา นำโดย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมคณะติดตาม