เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2