เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางสิริลักษ์ ชาวแหลง ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ รุ่นก่อตั้ง จากผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ในปีเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 โดยมี ผอ.ณัฐพล ศาลาคาม เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนฯ ในครั้งนี้