เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้