เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 โดยจัดหางานจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้