เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2