เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางพิมพ์ณัฐชยา

กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมลง พื้นที่พร้อมกับคณะติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand alone นำโดยนายกฤษดา จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป.นครราชสีมา เขต 6 และนางวรัญวัตน์ จำปามูล ศน.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมคณะ ณ โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ และโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน