เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนบ้านปงสนุก และโรงเรียนบ้านนาก้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน