เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม​ การดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 พร้อมให้คำปรึกษา​ แนะนำ​แนวทางการดำเนินงาน ​ให้ถูกต้อง​ตามกฎหมาย​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ​ ของส่วนราชการ​ ณ​ โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ปัว จ.น่าน