เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วย นายชิต คำชั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายรัตน์ จันทโคตร ผอ. โรงเรียนบ้านไร่ เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือนหลัง โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 2 ราย ดังนี้ นางสาวอลิษา มงคล จากโรงเรียนวรนคร และนายชลายุทธ์ วิเศษกาศ จากโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166