เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ มอบหมายให้ นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการ

ตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ​ พร้อมด้วย นางสาวสุดาพร​ ไชยศิลป์​ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้ตรวจสอบ ติดตาม​ การดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท.

ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565 พร้อมให้คำปรึกษา​ แนะนำ​ แนวทางการดำเนินงาน​ให้ถูกต้อง​ ตามกฎหมาย​ ระเบียบ​

ข้อบังคับ​ ของส่วนราชการ​ ณ​ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อ.เชียงกลาง จ.น่าน