เมื่อวันที 12 พฤศจิกายน 2564คณะศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน 2 นำโดยผอ.ทวีศักดิ์ สงวนศรี ได้จัดกิจกรรม “ศน.น่าน 2 รวมใจ ปันน้ำใจให้เด็กดอยปีที่ 1” ณ โรงเรียบ้านสว้า ห้องเรียนบ้านป่ากำ บ้านขุนน้ำจอน และบ้านห้วยลัวะซึ่งมีกิจกรรมการเล่นเกม แจกเสื้อผ้าของเล่น เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และเงินให้แก่นักเรียน รวมถึงการให้กำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยมีผอ.ปกรณ์ ศศิวัจน์ไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี