เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี นางโสภิดา ปรารมภ์ และนางปรานอม จินสาม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดสุทธาราม (บ้านอาฮาม) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน