เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ