เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าเฉลิมพระเกียรติฯ มอบหมายให้ผู้แทนนำหลักธรรมคำสอน

ในพระพุทธศาสนาและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโครงการอบรมของ สำนักงาน ป.ป.ช มามอบใหั สพป.น่าน เขต 2 เพื่อนำไปแจกจ่ายโรงเรียในสังกัด