เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกในการนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน