เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ได้พบปะและให้โอวาทแก่นางสาวนันทิยา ไชยคำ ซึ่งได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสังกัดกลุ่มอำนวยการ สพป. น่าน เขต 2 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องรองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2