เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายเสกสรร ณ น่าน นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเชียงกลาง และคณะ ร่วมกันวางท่อระบบน้ำ เพื่อรดน้ำให้ความชุ่มชื้นหญ้าและต้นทองอุไรที่ปลูกใหม่ บริเวณลานกิจกรรมค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2