เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนวรนคร สถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน