เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ “ก้าว 9 พื้นฐาน อ่านเขียนภาษาไทย : ความรู้คู่การเรียนการสอน” และสื่อไวนิลการฝึกอ่านสำหรับนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : การพูด อ่าน เขียนไทยโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ – น่าน ในการนี้นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ทีมผู้ประสานงานโครงการฯ ศึกษานิเทศก์ และทีมครู ก ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2