เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 39/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ในการนี้ สพป.น่าน เขต 2 ได้นำเสนอคลิปวิดีโอการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด – 19 ด้วย