เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่านในการต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 และร่วม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน