เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ได้บันทึกวิดีโอ การเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำเสนอในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ภายใต้นโยบาย “เชื่อมั่น เชื่อถือ เชื่อมือ เชื่อใจ แม้ในสถานการณ์โควิด แต่ลูกศิษย์เมืองน่าน ต้องได้เรียน” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สพป. น่าน เขต 2