เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดน่าน เป็นประธาานพิธีเปิดฯ ในการนี้มีผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรฝึก และเข้ารับการอบรม ฯ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1