เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ ผู้ป่วยโควิด-19 ในการนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1