เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องประชุมจำปาน่าน ห้องประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) และการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2