เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดนพนา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและเข้าร่วมสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านแดนพนา ณ โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน