เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ดูแลการติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ของ สพป.น่าน เขต 2 เพื่อรองรับการให้บริการการประชุมทางไกล การอบรมพัฒนาบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายในการประชุม และรองรับนโยบายการควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สพป.น่าน เขต 2