เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยมีนายชัยณรงค์ วงใหญ่ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดน่าน เป็นประธาานพิธีเปิดฯ ในการนี้มีผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1