เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2