เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.น่าน เขต 2