เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 60 พรรษา ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2