เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่านเขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่อำเภอสองแคว เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งมีนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 และ สพม.น่าน ที่ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (Pfizer) จำนวน 149 คน ณ หอประชุมวิไชยรุ่งโรจน์ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน