เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่อำเภอเชียงกลาง เยี่ยมและ ให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งมีนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ที่ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (Pfizer) จำนวน 228 คน ณ โรงพยาบาลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน