เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมลานกิจกรรม ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2