เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นตัวแทนรับบริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิจากคุณธีรเดชน์ กมลสันติโรจน์ และคุณดารา สิวิภาวงศ์ จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน และ สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 1 ชุด