มื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาวิชาการ Super New Normal Education in Triprachavittaya “เหลียวหลังแลหน้า การศึกษาไตรประชาวิทยา ในศตวรรษที่ 21” ในการนี้ได้มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมโรงเรียนไตรประชาวิทยา อำเภอปัว จังหวัดน่าน