เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สพป.น่าน เขต 2 และสพป.เชียงราย เขต 3 ในโอกาสที่ สพป.เชียงราย เขต 3 ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2