เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 อัตรา และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 อัตรา ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป. น่าน เขต 2