เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสอนธรรมศึกษา ประจำปี พุทธศักราช 2564 โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เด็กและเยาวชน : พุทธศาสนา 1 วันในวัด ซึ่งมีโรงเรียนในเขตอำเภอปัว ที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการจัดอบรมศีลธรรมและการเรียนธรรมศึกษา ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 7 ครั้ง ณ วัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน