เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564 ในการนี้มีพิธีมอบโล่ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 32 คน โดยการจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2