เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ได้แก่ นางชลธิชา อุ่นเสียม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในการนี้มีการร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2