เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการจาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัย โดยพายุ “เตี้ยนหมู่” ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2