เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน ในสังกัดที่มีอายุ 12-18 ปี ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ในการนี้นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2