เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อมและพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายองค์การ วงค์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน