เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 และตัวแทนบุคลากรกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและ ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็น การสร้างความภาคภูมิใจของคนชาติไทย และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.น่าน เขต 2