เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี โดยเสนองานตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Performance Agreement) ตามกรอบภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน