เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 14 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 200 คน เข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564 ณ โรงแรมดิอิมเพรส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน