เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน🧑👩 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์